Missie

Professionaliteit
Als onafhankelijke professional ben ik volledig thuis in deze branche waarvoor ik een speciale passie heb en kan ik focussen op verdere professionalisering.

Resultaatgerichtheid
Door een open communicatie zijn het doel en uw richtlijnen in ieder stadium van het werk volkomen duidelijk, wat bijdraagt aan een succesvol resultaat.

Klantoriëntatie
Alle werkzaamheden zijn toegesneden op uw wensen en behoeften. Door uw project binnen de gestelde termijn succesvol af te ronden, wordt een basis gelegd voor verdere samenwerking in eventuele vervolgprojecten.

Oplossingsgerichtheid
Een brede ervaring stelt mij in staat ter plekke pasklare oplossingen voor uw project aan te dragen.

Veiligheid & duurzaamheid
Ik zoek en implementeer oplossingen en werkwijzen die bijdragen aan het behoud van veiligheid, milieu en maatschappij.

Betrouwbaarheid
Uw opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die is afgestemd op uw specifieke activiteiten. Zo heeft u zwart op wit welke afspraken en verplichtingen worden nagekomen.